Studentet E Tetoves
Articles to Study

Studentet E Tetoves

Articles about:
for Studentet E Tetoves - Studentet MP3 
Studentët e USHT-së në trajnimStudentët e Universitetit
www.yllpress.comunite.edu.mk


Tips and suggestions: Studentet E Tetoves


KONKURS Për regjistrimin e studentëve në fakultetet e Universitetit ...


23 Prill 2012 ... Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve, të ciklit të parë dhe të dytë, në fakultetet ... Studentë në studime të rregullta në Tetovë.

Export - South East European University


LETERSI BASHKEKOHORE SHQIPE(Dispensë për studentët e Ciklit II të studimeve - ... dhe letërsia e arbëreshëve” Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë.

Tetovë, Maqedoni Nëntor 2012


qendrat kryesore: kampusi kryesor në Tetovë dhe Qendra e UEJL-së Shkup. ... shumta konkurruese, nënkupton rënie në numrin e studentëve në studimet ...

Data të rëndësishme (deri në fillim të semestrit): Afati i dytë i aplikimit ...


30 gusht – 10 shtator 2012 Aplikimi në afatin e dytë të regjistrimit. On-line aplikim ... (Kampusi i UEJL-së Tetovë, Qendra e gjuhëve 1001, të gjithë studentët) ...

Broshura e Fakultetit Ekonomik - Mr.Besim Abdullai


tyre, janë një opcion tietër për studentët, e sidomos per rastet ... Fakulteti Ekonomik eshtë Iormuar me themelimin e Universitetit t'e Tetovës më 1T dhjetor të vitit ...

Programi studimor - Universiteti Shtetëror i Tetovës


në të cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit. Shtetëror të Tetovës ...

DREJT SUKSESEVE TË REJA - Universiteti Shtetëror i Tetovës


cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit Shtetëror të. Tetovës nëpër ...

PLATFORMA PROGRAMORE - Universiteti Shtetëror i Tetovës


11 Shtator 2013 ... Iniciativa e ekselentëve dhe stimulimi i studentëve më të mirë ... objektet e reja universitare në qytetin e Kumanovës dhe në Tetovë, gjithashtu u ...