Studentet E Tetoves
Articles to Study

Studentet E Tetoves

Articles about:
None Found. 
Studentët e UniversitetitNë këtë takim me studentët,
www.yllpress.comlajmpress.com


Tips and suggestions: Studentet E Tetoves


Profile: Hamit Xhaferi - South East European University


LETERSI BASHKEKOHORE SHQIPE(Dispensë për studentët e Ciklit II të studimeve - ... dhe letërsia e arbëreshëve” Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë.

Tetovë, Maqedoni Nëntor 2012


qendrat kryesore: kampusi kryesor në Tetovë dhe Qendra e UEJL-së Shkup. ... shumta konkurruese, nënkupton rënie në numrin e studentëve në studimet ...

KONKURS Për regjistrimin e studentëve në Universitetin e Evropës ...


1 Studentët në programet e drejtësisë, administrim i biznesit, administrim publik .... Tetovë. Skema e bursave për pjesën I.1. UEJL ofron bursa meritore (MBS) në  ...

Programi studimor


në të cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit. Shtetëror të Tetovës ...

DREJT SUKSESEVE TË REJA - State University of Tetovo


cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit Shtetëror të. Tetovës nëpër ...

Broshura 2014/15 - State University of Tetovo


USHT-ë është institucion modern i arsimit të lartë, dhe ne si ... profesionale, të njëjta si të gjithë studentët e ... Universiteti Shtetëror i Tetovës tashmë e ka.

UDHËZUES për aplikim dhe regjistrim 2014/15


Lexo me kujdes konkursin e shpallur për pranimin e studentëve në gazetat ditore dhe në web faqen: www.unite.edu.mk ... Në formular thekso saktë emrin e Fakultetit dhe Programit studimor; ... Zyra për arsim. Universiteti Shtetëror i Tetovës ...

Broshura e Fakultetit Ekonomik - Mr.Besim Abdullai


tyre, janë një opcion tjetër për studentët, e sidomos për rastet emergjente. ... që janë mbrojtësit e Tetovës, të cilët kanë qenë edhe dashamirë të mëdhenj të artit.