Studentet E Tetoves
Articles to Study

Studentet E Tetoves

Articles about:
for Studentet E Tetoves - Komuna e Tetoves - Studentet mp3 - Universiteti Shteteror I Tetoves - TV Koha Tetove 
Studentët e UniversitetitStudentët e fakulteteve
www.yllpress.combotasot.info


Tips and suggestions: Studentet E Tetoves


Broshura 2014/15 - Universiteti Shtetëror i Tetovës


mundëson të gjithë studentëve të diplomuar në. u n i ve r s i te t i n to n ë të m a r r i n k u a l i fi k i m e profesionale, të njëjta si të gjithë studentët e diplomuar në ...

Programi studimor - Universiteti Shtetëror i Tetovës


në të cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit. Shtetëror të Tetovës ...

DREJT SUKSESEVE TË REJA - Universiteti Shtetëror i Tetovës


cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit Shtetëror të. Tetovës nëpër ...

UDHËZUES për aplikim dhe regjistrim 2014/15 - Universiteti ...


Lexo me kujdes konkursin e shpallur për pranimin e studentëve në gazetat ditore dhe në web faqen: www.unite.edu.mk ... Në formular thekso saktë emrin e Fakultetit dhe Programit studimor; .... Rruga e Ilindenit pn, 1200 Tetovë,. Republika e ...

PLATFORMA PROGRAMORE - Universiteti Shtetëror i Tetovës


11 Shtator 2013 ... Iniciativa e ekselentëve dhe stimulimi i studentëve më të mirë ... objektet e reja universitare në qytetin e Kumanovës dhe në Tetovë, gjithashtu u ...

KONKURS Për regjistrimin e studentëve në fakultetet e Universitetit ...


23 Prill 2012 ... Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve, të ciklit të parë dhe të dytë, në fakultetet ... Studentë në studime të rregullta në Tetovë.

Tetovë, Maqedoni Nëntor 2012


qendrat kryesore: kampusi kryesor në Tetovë dhe Qendra e UEJL-së Shkup. ... shumta konkurruese, nënkupton rënie në numrin e studentëve në studimet ...

Profile: Hamit Xhaferi - South East European University


LETERSI BASHKEKOHORE SHQIPE(Dispensë për studentët e Ciklit II të studimeve - ... dhe letërsia e arbëreshëve” Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë.