Studentet E Tetoves
Articles to Study

Studentet E Tetoves

Articles about:
None Found. 
Studentët e UniversitetitNë këtë takim me studentët,
www.yllpress.comlajmpress.com


Tips and suggestions: Studentet E Tetoves


Profile: Hamit Xhaferi - South East European University


LETERSI BASHKEKOHORE SHQIPE(Dispensë për studentët e Ciklit II të studimeve - ... dhe letërsia e arbëreshëve” Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë.

Tetovë, Maqedoni Nëntor 2012


qendrat kryesore: kampusi kryesor në Tetovë dhe Qendra e UEJL-së Shkup. ... shumta konkurruese, nënkupton rënie në numrin e studentëve në studimet ...

KONKURS Për regjistrimin e studentëve në fakultetet e Universitetit ...


23 Prill 2012 ... Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve, të ciklit të parë dhe të dytë, në fakultetet ... Studentë në studime të rregullta në Tetovë.

Programi studimor


në të cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit. Shtetëror të Tetovës ...

Broshura 2014/15 - State University of Tetova


Universitetin Shtetëror të Tetovës, ndjekin me sukses rrugën ... profesionale, të njëjta si të gjithë studentët e ... Shtetëror të Tetovës, kemi vazhduar me ritëm dhe.

DREJT SUKSESEVE TË REJA - State University of Tetova


cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit Shtetëror të. Tetovës nëpër ...

UDHËZUES për aplikim dhe regjistrim 2014/15


Lexo me kujdes konkursin e shpallur për pranimin e studentëve në gazetat ditore dhe në web faqen: www.unite.edu.mk ... Në formular thekso saktë emrin e Fakultetit dhe Programit studimor; ... Zyra për arsim. Universiteti Shtetëror i Tetovës ...

PLATFORMA PROGRAMORE


11 Shtator 2013 ... Iniciativa e ekselentëve dhe stimulimi i studentëve më të mirë të ... rizimin e Universitetit të Tetovës, u zgjodha në thirrjen mësimore të asistentit ...