Studentet E Tetoves
Articles to Study

Studentet E Tetoves

Articles about:
for Studentet E Tetoves - Komuna e Tetoves - Studentet Mp3 - Universiteti Shteteror I Tetoves - Studentet Info Mp3 Shqip 
Studentët e UniversitetitStudentët e USHT-së në trajnim
www.yllpress.comwww.yllpress.com


Tips and suggestions: Studentet E Tetoves


Profile: Hamit Xhaferi - South East European University


LETERSI BASHKEKOHORE SHQIPE(Dispensë për studentët e Ciklit II të studimeve - ... dhe letërsia e arbëreshëve” Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë.

Tetovë, Maqedoni Nëntor 2012


qendrat kryesore: kampusi kryesor në Tetovë dhe Qendra e UEJL-së Shkup. ... shumta konkurruese, nënkupton rënie në numrin e studentëve në studimet ...

PËRMBLEDHJE E AKTEVE NORMATIVE TË UNIVERSITETIT TË ...


Tetovë, Shtator 2011 .... Studentët e transferuar duhet t'i përmbushin kërkesat për pranim në ... Studentët e interesuar duhet të aplikojnë së paku një semestër.

Statuti i Universitetit të Evropës Juglindore Pjesa I: Dispozitat e ...


Selia e Universitetit është në rrugën 'Ilindenska' p.n., 1200 Tetovë,. Republika e ... Personeli dhe studentët e Universitetit gëzojnë: i. liri të partneritetit dhe ...

Data të rëndësishme (deri në fillim të semestrit): Afati i dytë i aplikimit ...


30 gusht – 10 shtator 2012 Aplikimi në afatin e dytë të regjistrimit. On-line aplikim ... (Kampusi i UEJL-së Tetovë, Qendra e gjuhëve 1001, të gjithë studentët) ...

DREJT SUKSESEVE TË REJA - State University in Tetovo


cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit Shtetëror të. Tetovës nëpër ...

Programi studimor


në të cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit. Shtetëror të Tetovës ...

PLATFORMA PROGRAMORE


11 Shtator 2013 ... Iniciativa e ekselentëve dhe stimulimi i studentëve më të mirë të ... rizimin e Universitetit të Tetovës, u zgjodha në thirrjen mësimore të asistentit ...