Studentet E Tetoves
Articles to Study

Studentet E Tetoves

Articles about:
for Studentet E Tetoves - Komuna e Tetoves - Studentet Mp3 - Universiteti Shteteror I Tetoves - TV Koha Tetove 
Studentët e UniversitetitStudentët e fakulteteve
www.yllpress.comunite.edu.mk


Tips and suggestions: Studentet E Tetoves


Broshura 2014/15


USHT-ë është institucion modern i arsimit të lartë, dhe ne si ... profesionale, të njëjta si të gjithë studentët e ... Universiteti Shtetëror i Tetovës tashmë e ka.

Programi studimor


në të cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit. Shtetëror të Tetovës ...

DREJT SUKSESEVE TË REJA


cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit Shtetëror të. Tetovës nëpër ...

UDHËZUES për aplikim dhe regjistrim 2014/15


Lexo me kujdes konkursin e shpallur për pranimin e studentëve në gazetat ditore dhe në web faqen: www.unite.edu.mk ... Në formular thekso saktë emrin e Fakultetit dhe Programit studimor; ... Zyra për arsim. Universiteti Shtetëror i Tetovës ...

KONKURS Për regjistrimin e studentëve në fakultetet e Universitetit


23 Prill 2012 ... Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve, të ciklit të parë dhe të dytë, në fakultetet ... Studentë në studime të rregullta në Tetovë.

Profile: Hamit Xhaferi - South East European University


LETERSI BASHKEKOHORE SHQIPE(Dispensë për studentët e Ciklit II të studimeve - ... dhe letërsia e arbëreshëve” Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë.

Tetovë, Maqedoni Nëntor 2012


qendrat kryesore: kampusi kryesor në Tetovë dhe Qendra e UEJL-së Shkup. ... shumta konkurruese, nënkupton rënie në numrin e studentëve në studimet ...

Broshura e Fakultetit Ekonomik - Mr.Besim Abdullai


tyre, janë një opcion tjetër për studentët, e sidomos për rastet emergjente. ... që janë mbrojtësit e Tetovës, të cilët kanë qenë edhe dashamirë të mëdhenj të artit.