Studentet E Tetoves
Articles to Study

Studentet E Tetoves

Articles about:
None Found. 
Studentët e UniversitetitNë këtë takim me studentët,
www.yllpress.comlajmpress.com


Tips and suggestions: Studentet E Tetoves


Profile: Hamit Xhaferi - South East European University


LETERSI BASHKEKOHORE SHQIPE(Dispensë për studentët e Ciklit II të studimeve - ... dhe letërsia e arbëreshëve” Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë.

Tetovë, Maqedoni Nëntor 2012


qendrat kryesore: kampusi kryesor në Tetovë dhe Qendra e UEJL-së Shkup. ... shumta konkurruese, nënkupton rënie në numrin e studentëve në studimet ...

KONKURS Për regjistrimin e studentëve në fakultetet e Universitetit ...


23 Prill 2012 ... Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve, të ciklit të parë dhe të dytë, në fakultetet ... Studentë në studime të rregullta në Tetovë.

Raporti i Universtetit 2012/2013


Studentor gjatë këtij viti është transferuar në premisa të reja në kampusin në Tetovë dhe ka mbajtur zgjedhje për përfaqësuesit e ri. Studentët e UEJL-së kanë  ...

Broshura 2014/15 - State University of Tetovo


USHT-ë është institucion modern i arsimit të lartë, dhe ne si ... profesionale, të njëjta si të gjithë studentët e ... Universiteti Shtetëror i Tetovës tashmë e ka.

Programi studimor


në të cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit. Shtetëror të Tetovës ...

UDHËZUES për aplikim dhe regjistrim 2014/15


Lexo me kujdes konkursin e shpallur për pranimin e studentëve në gazetat ditore dhe në web faqen: www.unite.edu.mk ... Në formular thekso saktë emrin e Fakultetit dhe Programit studimor; ... Zyra për arsim. Universiteti Shtetëror i Tetovës ...

DREJT SUKSESEVE TË REJA - Universiteti Shtetëror i Tetovës


cilët studiojnë mbi 15.500 studentë vendas dhe të huaj. Risia më e këndshme e viteve të fundit janë edhe disperzimet e Universitetit Shtetëror të. Tetovës nëpër ...